Frågor och Svar

Varför sker den här övergången?
Delar av det gamla kopparnätet lever inte längre upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet för moderna tjänster och därför behövs en övergång till modernare lösningar och framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Varför sker detta just i mitt område?
Det är en kombination av gammal teknik, få och sjunkande antal kunder i kopparnätet och god mobiltäckning. Inom vissa av dessa områden finns det dessutom fiber.

Kan jag få en alternativ lösning för telefoni, bredband och TV?
Ja. På den här hemsidan har vi listat tjänsteleverantörer som kan erbjuda dig alternativ för såväl telefoni som bredband och TV.